Numar de telefon: 0244.482.618

Regulamentul de ordine interioara an scolar 2019 - 2020 (ROF)

• LEGEA EDUCATIEI NATIONALE-actualizata in anul 2018

• ROFUIP

• REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

• Statut elev

• Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2017-2018

• Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate

• ORDIN Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etica al personalului didactic din invatamantul preuniversitar

• ORDINUL MINISTRULUI EDUCATIEI NATIONALE nr. 5144/26.09.2013 privind aprobarea Strategiei anticoruptie in educaTie In

• ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

• ORDIN nr. 5.113 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de coruptie in cadrul Ministerului Educatiei Nationale si al institutiilor si unitatilor subordonate/coordonate a caror activitate vizeaza invatamantul preuniversitar

• ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice In

• CODUL ETIC AL SCOLII GIMNAZIALE sat SREJNICU

Scoala Gimnaziala Strejnicu